Mysterier i cyberspace og på gårdspladsen: Har hackere og alfer slået sig sammen om angreb på Holbergs fred på Tersløsegaard?

Foto: Tersløsegaard

Er det alfer, hekse, hackere og ondsindede pengeafpressere der på en gang har slået sig sammen om at forstyrre vinterfreden på Tersløsegaard? Eller er det hele blind alarm som i Holbergs komedie om teater og troldskab fra 1724?

Lad os forklare: Først dukker en frostdag en tydelig heksering op på gårdspladsen foran Holbergs stuer. Dernæst bemægtiger en hacker sig deres mailadresse og forlanger tusind dollars udbetalt i bitcoins.

Hekseringen kan nok næppe været dannet af døende svampe ude i gårdspladsens grus. Tersløsegaards skikkelige enke, fru Anni, som er kyndig udi antik og jordfund, mener, at den hvide cirkel kan være resterne af et borgtårn fra den første herregård på stedet. Der var den, som (vistnok!) Esbern Snare lod opføre omkring år 1200. En mindre spændende, men nok så nøgtern forklaring kan findes på 40-50 år gamle fotos, der viser, at der dengang var anlagt en rundkørsel ved indkørslen til gårdspladsen. Rundkørslen var omkranset af en stensætning. Sandsynligvis ligger stenene endnu under det senere påfyldte grus og forårsager, at sneen smelter langsommere.

Hackerangreb
Med sikkerhed kan konstateres, at et nedrigt hexeri med tidens digitale velsignelser netop har fundet sted. En hacker er trængt ind i domænet tersloesegaard.dk. Der er vished for, at banditten har kunnet afsende e-mails fra deres adresse post@tersloesegaard.dk, og nu kræver 1000 dollars betalt til en bitcoin-konto. Ellers truer han (eller hun?) i en engelsksproget e-mail med at sprede pornografi fra Tersløsegaards adresse. Truslen er egnet til at skabe panik, skræk og forargelse, men er i virkeligheden ikke særlig original. Tersløsegaard har kendskab til, at private firmaer har modtaget tilsvarende afpresningstekster formuleret på engelsk og på svensk.

Ikke desto mindre prøver de selvfølgelig at værge for sig. I deres system er trojanere og andre højrisiko trusler identificeret og uskadeliggjorte. Og de drømmer naturligvis ikke om at betale, men satser på, at det viser sig af være blind alarm. Så de vover at gentage, at man stadig er velkommen til at kontakte dem på post@tersloesegaard.dk

HolbergMuseets sæson 2019
HolbergMuseet indleder årets sæson søndag den 2. juni med opførelse af Holbergs komedie ”Barselsstuen”. Derefter holdes åbent alle lørdage og søndage kl. 12-16 til og med søndag den 8. september. I løbet af sommeren holdes desuden en række særarrangementer. Det er komedier, koncerter og foredrag. Programmet kan ses på www.tersloesegaard.dk.