Solkongen Ludvig XIV regerede Frankrig, da Holberg første gang besøgte Paris i 1714. Men den unge Ludvig (han var 30 år på det tidspunkt) fra Bergen mødte aldrig den almægtige franske monark. Til gengæld kan Holberg fra sin soranske sarkofag nu 300 år senere glæde sig over strålende opmærksomhed fra Det Danske Kongehus. For nylig trådte selveste Prins Henrik frem på scenen for at agere – på fransk, bien entendu… – ved et møde, hvor Holbergs franske forbindelser blev sat i fokus.

Holbergsk møde på Den Franske Ambasade: Fra venstre HolbergSamfundets formand Sune Berthelsen, ambassadør Francois Zimeray, Prins Henrik og Søren Sætter-Lassen. (Foto: Hasse Ferrold)
Holbergsk møde på Den Franske Ambasade: Fra venstre HolbergSamfundets formand Sune Berthelsen, ambassadør Francois Zimeray, Prins Henrik og Søren Sætter-Lassen. (Foto: Hasse Ferrold)

Mødet fandt sted på initiativ af HolbergSamfundet i Den franske Ambassade i København. For Prins Henrik har det altid været en hjertesag at formidle forbindelserne mellem dansk og fransk kultur. Prinsen medbragte en tekst af en af Holbergs jævnaldrende franskmænd, forfatteren Montesquieu, der ligesom Holberg var en af de ypperste repræsentanter for den europæiske oplysningstid.

Ved sin side havde prinsen nok en skønånd, kongelig skuespiller Søren Sætter-Lassen, som vel er Det kgl. Teaters suverænt største nulevende Holbergfortolker. Han har spillet utallige Holberg-roller både på Grønnegårds Teatret og på Det Kongelige Teater, senest som Corfitz i ”Barselsstuen” og forrige år som Per Degn i ”Erasmus Montanus”.

Med hvirvlende franske fagter og suggestivt artikuleret stemme bjergtog Prins Henrik tilhørerne med sin oplæsning af Montesquieus Les lettres persanes fra 1721 (Persiske Breve). Søren Sætter-Lassen gengav derefter uddrag af Holbergs store roman fra 1741 Niels Klims underjordiske Rejse. Tonen og tankerne i de to værker har mange ligheder, men også klare forskelle.

Til Tersløsegaard i 2017?
Den betagende oplevelse for de særligt indbudte i ambassaden skal forhåbentlig ikke forblive enestående. Tersløsegaard vil i hvert fald meget gerne bringe Holberg-Montesquieu mødet ud til folket i sin sæson 2017 og har allerede rettet henvendelse til aktørerne. Prins Henriks Hof har straks svaret imødekommende, at HKH Prinsen finder ideen interesssant. Nærmere planlægning af 2017 kalenderen må dog afventes. Også Søren Sætter-Lassen har sagt, at han gerne kommer til Tersløsegaard. Hvis det lykkes at finde en dato i sommeren 2017, kan vi på forhånd love, at der på Tersløsegaard vil blive omdelt danske oversættelser, idet vi nok må gå ud fra, at ikke alle er tilstrækkeligt franskkyndige til at forstå Prinsens franske oplæsning – trods formidabel stemmeføring og mimik.