Haverefugiet stiller igen terapihave, skov og frivillige til rådighed i nyt gruppeforløb for sygemeldte med arbejdsbetinget stress. Det starter den 23. oktober 2012.

Gruppeforløbet er fastsat til 8 gange a 3 timer hver tirsdag og torsdage fra 10-13, men kan efter aftale forlænges.

Målgruppen er primært sygemeldte med stressreaktioner. Der vil være en individuel visitationssamtale med alle inden gruppestart.

Visitation, tilrettelæggelse og afvikling: Psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft, MPF

Frivillig hjælper: Sygeplejerske Ella Hilker

Praktisk: Medbring tøj, der passer til vejret. Der kan arrangeres transport til og fra Sorø Station.

Pris: Prisen er 4800 kr. Er du medlem af Danmarks Lærerforening så kontakt din forening for evt. betaling af forløbet. Beløbet betales ved tilmelding og er bindende.

Antal pladser: max 5

Orientering om forløbet: Jakob Bruus Ørtoft tlf: 22159774

Yderligere omtale af haveterapi som effektiv rehabilitering af alvorlig stress
se hjemmesiden www.oertoft.eu.