Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Med denne overskrift indbyder DN Sorø til en spændende aften om landbrugets deroute og fremtidens landskabsforvaltning.

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Salen, Fritids- og Kulturcentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Kjeld Hansen
Kjeld Hansen

Journalist Kjeld Hansen vil, i et rigt illustreret foredrag, dokumentere, at dansk landbrug har spillet fallit, miljømæssigt, etisk, og økonomisk.

Denne aften giver vi Sorøs borgere en mulighed for at høre de dybdeborende afsløringer, der også samler brikkerne til fremtidens landskabsforvalter. En producent, som både kan og vil, levere hele viften, af mad, job, miljø, dyrevelfærd, rent drikkevand og en righoldig natur. Efter oplægget vil der naturligvis også blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Kjeld Hansen er uddannet journalist og bl.a. kendt i offentligheden for sin sejr i Højesteret, hvor svineproducenter forsøgte at blokere for befolkningens ret til viden om MRSA smittede svinebesætninger.

Han har et omfangsrigt forfatterskab bag sig, og har bl.a. udgivet storværket ”Det tabte land” og to-bindsværket ”Folk & Fortællinger fra det tabte land” Bøgerne vil samme aften være til salg til en særpris.

Der er gratis afgang og alle er meget velkomne. Vi forventer stort fremmøde, så kom gerne i god tid.