Sorø Kommune indsamler haveaffald i uge 34 (ugen der starter den 17. august 2015).

Ønsker du afhentning af haveaffald skal du bestille det på Sorø Kommunes hjemmeside senest 1 uge inden affaldet hentes hos dig.

Haveaffald skal pakkes i brune papirsække eller bundtes med snor af naturfibre. Affaldet skal stilles ud til skel eller anden aftalt plads senest kl. 06:00 på afhentningsdagen.

Læs mere her.