Sorø Sundhedscenter udbyder et nyt kursus i håndtering af angst og depression
Kursusforløbet udbydes i et samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og bygger på ligemandsprincippet, idet såvel instruktør som kursist har en kronisk sygdom. De frivillige instruktører har gennemført et uddannelsesforløb hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

Deltagerne præsenteres for redskaber, der er specielt udviklet til at håndtere symptomer på angst og depression og problemer i hverdagen. Emnerne på kurset er: Håndtering af angst og depression, bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af træthed, problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsnet og fysisk aktivitets betydning for humøret.

Edward Munch: Skriget
Edward Munch: Skriget

Sorø Kommune deltager i en national evaluering af kursets effekt sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning og forskere ved Aarhus Universitet. Formålet med evalueringen er at undersøge kursets virkning på evnen til at håndtere symptomer på angst eller depression. Kommunen søger derfor borgere med symptomer på angst eller depression, som ønsker at deltage – enten som deltager på kurset eller i en kontrolgruppe.

Kurset forløber over 7 uger af 2½ times varighed med start den 20. august 2013. Interesserede borgere kan henvende sig uforpligtende for nærmere information til sundhedskonsulent Trine Kirk Vindfeldt på tlf. 57 87 71 40.