soroe-hallenSorø Kommune inviterer lokale håndværkere til sit årlige informationsmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 8.30. Her bliver kommunens aktuelle projekter præsenteret.

Borgmester Gert Jørgensen byder velkommen. Herefter vil kommunens medarbejdere Morten Løjmand, Thomas Rostgaard Henricksen og Rene Hansen fortælle om hhv. anlæg-, drift- og vedligeholdelsesopgaver, sagsbehandling og Sorø Forsyning.

Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg afslutter mødet.

Tilmelding senest 8. maj kl. 16 på erhvervsservice@soroe.dk