24 nye job, 4 praktikpladser og energirenovering af mindst 35 private boliger. Det er de direkte resultater af projektet ”Grøn vækst hos håndværkerne” i Sorø Kommune. Hertil kommer øgede kompetencer og viden om energirenovering, netværk og samarbejde mellem håndværksvirksomhederne – og øget interesse for energirenovering blandt boligejerne.

Gennem halvandet år har Sorø Erhverv og Sorø Kommune sat fokus på energirenovering. Lokale håndværksvirksomheder har fået en energivejlederuddannelse, netværk og viden.

Flere af de håndværkere som har været med fortæller, at projektet har ført til nye og tættere samarbejder, nye arbejdspladser og flere kunder. En af dem er Lars Mouritsen fra tømrervirksomheden Kopp Sorø.

– Vi har gennemført 10-15 renoveringer, som er direkte afledt af projektet, og vi har fået en masse kontakter. Blandt andet valgte vi i år at have en energistand på Energimessen i Sorø og på Roskilde Dyreskue, og her fik vi rigtig mange besøgende og mange opgaver med hjem i ordrebogen. Jeg har ansat adskillige nye medarbejdere som en direkte følge af de mange nye opgaver inden for energirenovering, siger han.

Som led i projektet har Sorø Erhverv og Sorø Kommune holdt en række energimesser og energidage, hvor boligejere har kunnet hente viden og inspiration om energirenovering og få kontakt til relevante håndværksvirksomheder.

Borgmester Ivan Hansen siger: – Energirenovering er jo en win-win historie. Det gavner den enkelte boligejer, som får en bedre bolig og øger sin ejendoms værdi. Det gavner håndværksvirksomhederne, som får opgaver i ordrebogen. Og så gavner det klimaet, fordi vi sparer CO2 udslip. Det er meget positivt at se, at vi ved at sætte massivt fokus på energirenovering gennem en masse tilbud til både virksomheder og borgere faktisk har formået at sætte skub i en positiv udvikling, som endda har medført nye arbejdspladser.

Også flere pengeinstitutter har deltaget i arrangementerne og er blevet mere opmærksomme på, at energirenovering har stor betydning for en ejendoms værdi på sigt, hvilket kan gøre det nemmere for boligejere at låne penge til energirenoveringer.

Fakta
Projektet er én del af Sorø Kommunes Klimahandlingsplan 2011-2020, hvor målet er at reducere CO2-udslippet med 20 % inden 2020. Projektet er gennemført med EU-støtte via Udvikling Nordvestsjælland.

vindue