Hørkram A/S og Sorø Fjernvarme swipede begge til højre, og der var et match! Det er resulteret i et partnerskab, hvor overskudsvarme fra Hørkram fremadrettet skal ledes over til genboen og sendes ud i byens fjernvarmerør til stor gavn for miljøet.  

Foodservice-grossisten Hørkram Foodservice A/S og Sorø Fjernvarme A/S har netop sat deres underskrifter på et nyt partnerskab. Et stort miljøprojekt er hermed skudt i gang!

I forbindelse med udvidelsen af Hørkrams logistikcenter, som stod færdigt i 2018, blev der blandt andet opført en ny og moderne kølecentral, men på trods af de moderne faciliteter udledes der i dag en del overskudsvarme. Hørkram har været på jagt efter en aftager til varmen, og det har de nu fundet. Fremadrettet vil overskudsvarmen via rørføring nemlig blive ledt over på den anden side af vejen til Sorø Bioenergi, som omdanner det til fjernvarme, og sender det afsted til kunderne.

”Gennem hele processen har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde. Et partnerskab som dette giver rigtig god mening, og her er virkelig tale om win-win! Hørkram ønskede at nyttiggøre deres energi, og den type energi til fjernvarme er set med miljøbriller den absolut bedste. Energien er skabt, miljøpåvirkningen er sket, og nu bliver den udnyttet så godt som muligt,” siger energichef i Sorø Fjernvarme, Ole J. Andersen. Mængden af overskudsvarme udgør 1/5 af den varme, som Sorø Bioenergi producerer i dag.

Hørkram har i en længere periode arbejdet meget målrettet på at opnå energineutral drift af det 62.000 m2 store køle- og frostlager i Sorø. Derfor er begejstringen for dette projekt da heller ikke til at tage fejl af. 

”Vi er meget glade for og stolte over, at det lykkes at realisere det ambitiøse projekt. I 2018-2020 var vores årlige forbrug af naturgas mere end 2.600.000 kWh. Med vores varmegenvindingsprojekt, hvor overskudsvarmen fremadrettet udnyttes til at dække vores varmebehov, sparer vi miljøet for konsekvenserne af dette forbrug.” fortæller Centerdirektør i Hørkrams Sorø-afdeling, Claus Bredvig.

Rørføringen og det tekniske anlæg forventes at være klar i starten af 2024, hvorefter overskudsvarmen ender i fjernvarmerørene.

Pressefoto • Ricky Bjørkvik, direktør NRGi Rådgivning • John Kusz, direktør hos AffaldPlus/Sorø Fjernvarme • Ole J. Andersen, energichef hos AffaldPlus/Sorø Fjernvarme • Poul A. Larsen, bestyrelsesformand AffaldPlus/Sorø Fjernvarme • Preben Kristensen, direktør hos Hørkram • Claus Bredvig, centerdirektør hos Hørkram