Du kan være med til at forskønne Sorø, når DN Sorø arrangerer affaldsindsamling søndag den 3. april 2022 kl. 10-13.

Hvert år bliver der indsamlet masser af henkastet affald i skove, fortove og grøftekanter af lokale ildsjæle, som for en dag skifter sofaen ud med affaldssækken.

Vi mødes ved borde/bænkesættet på Skælskørvej/Banevej ved Sorø Sø. Her får du tildelt en indsamlingsrute, udleveret veste mv. og at vide, hvor det indsamlede affald kan placeres.

På gensyn til en dag i naturens tjeneste.

Foto: Danmarks Naturfredningsforening