eusSorø Kommunes erhvervsstrategi har fået et grundigt servicetjek og er blevet bragt up to date i forhold til erhvervsudviklingen i kommunen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse:

Siden strategien blev vedtaget er der blandt andet kommet flere virksomheder i kommunen, og virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft er øget. Samtidig er også netværket mellem virksomhederne styrket, så det lokale erhvervsliv i dag fremstår mere samlet end det gjorde, da erhvervsstrategien blev vedtaget i 2012.

Nu inviterer Erhvervsudviklingsrådet og Sorø Erhverv alle lokale virksomheder til at give deres besyv med til den opdaterede strategi, før den vedtages af byrådet til efteråret.

Det sker på næste netværksmøde for virksomheder, som finder sted den 16. juni kl. 8.15-9-45 hos Dines Jørgensen i Energiens Hus, Energivej 3 i Sorø.

Formand for Erhvervsudviklingsrådet, Mads Birk Kristoffersen, siger:

– Vi har i Erhvervsudviklingsrådet haft en god dialog med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget om, hvilke fokusområder der skal prioriteres i strategien. Nu glæder jeg mig til den mere uformelle drøftelse med virksomhederne, hvor vi kan tilpasse strategien endnu mere til erhvervslivets behov, før vi sender den til vedtagelse i byrådet.

Erhvervsstrategien kan ses på http://issuu.com/niels-henrikglisbjerg/docs/150608_sor___kommune_erhvervsstrate