Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Med overskriften ”Giv naturen lov” opfordrer DN Sorø vælgerne til at stemme grønt.

For naturen er i krise, og vi mister arter i et højere tempo end på noget andet tidspunkt i menneskehedens historie. Klimaforandringerne buldrer afsted. Landbrugets andel af CO2-udledningerne står til at vokse frem mod 2035, mens udledningerne af kvælstof til vand-miljøet skaber algevækst, iltsvind og fiskedød. Og år efter år sættes der rekord for fund af sprøjtegifte i vores drikkevand. Vi står med andre ord i en natur-, miljø- og klimakrise.

Naturen har brug for en naturlov, en såkaldt biodiversitetslov, som skal hjælpe med at stoppe tilbagegangen af arter og naturtyper. Den nuværende lovgivning på området tilgodeser ikke vild natur. Selv i områder, der skulle være beskyttet, går naturen tilbage. En Naturlov skal sikre mere natur og reel beskyttelse. Loven skal indeholde bindende mål, der sikrer politisk handling – ligesom vi kender det fra klimaloven. Den skal give hjemmel til at oprettet en Naturzone under Planloven, hvor vild, selvbærende natur har 1. prioritet og hvor vild natur er juridisk langtidsbeskyttet.

Erfaringerne fra Sorø Kommuner, med ret mange dispensationer til ugunst for naturen, kunne tilsige, at Naturzone-administrationen skal frigøres fra kommunalt regi og placeres fx Regionalt eller i en Styrelse.

Derfor, stem grønt og gerne på partier, der vil arbejde for en naturlov.