Borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen er midlertidigt indtrådt i Kommunernes Landsforenings bestyrelse.

Gert Jørgensen er personlig stedfortræder for borgmester i Høje Tåstrup Kommune Michael Ziegler, som er forhindret i at varetage bestyrelseshvervet grundet sygdom.

Gert Jørgensen er desuden medlem af KL’s Klimahandlingsudvalg.

Gert Jørgensen. Foto: Jakob Vind