Mellem 50.000 og 75.000 danske virksomheder står inden for de næste 10 år overfor at skulle generationsskiftes, men et generationsskifte kræver mange overvejelser ikke mindst personlige og familiemæssige.
For virksomhedsejeren kan et generationsskifte virke kompliceret og præget af uoverskuelighed. En virksomhedsoverdragelse kan ofte være omfattende, og generationsskifteprocessen kan strække sig over flere år.

Også i Sorø Kommune er der virksomheder, der står foran et generationsskifte. Derfor har Sorø Erhverv i samarbejde med Dansk Bank taget initiativ til et arrangement i bankens lokaler på Storgade 14.

Per Knakkegaard fra Danske Bank vil fortælle om de overvejelser, som både køber og sælger går med i forbindelse med generationsskifte.

Kim Thomas Nielsen fra Dansk Revision vil redegøre for de økonomiske aspekter herunder skat i forbindelse med salg af ens livsværk.

Per R. Andersen fra Advokatgården vil beskrive de juridiske aspekter i forbindelse med et generationsskifte og endelig vil

Ulrich Krasilnikoff fra Business Broker A/S vil fortælle om de muligheder, der er for at få sat din virksomhed til salg, herunder hvordan man finder et match til en eventuel køber.

Hvor? Danske Bank, Storgade 14, 4180 Sorø, indgang gennem den grønne dør i mellemgangen

Hvornår? Tirsdag den 2. december 2014 kl. 17 til 19.

Download invitation