comwell-soroe-storkroDen 7. april 2015 afholdt Sorø Event & Turist (SET) generalforsamling på Comwell Sorø Storkro. Ca. 50 personer – både medlemmer og ikke-medlemmer – deltog.

Sorø Kommune har opsagt sin samarbejdsaftale med SET til fordel for et samarbejde med Visit Vestsjælland. En revisionsfremlæggelse sandsynliggjorde, at SET kan fortsætte kontraktperioden ud med god økonomi. Derudover blev der redegjort for en uddannelsesfond på ca. 134.000 og en arv på ca. 323.000 i egenkapital (det er den, der bruges på at sætte den fælles webshop – ShopSorø – i søen).

SETs nuværende bestyrelse med advokat Claus Kristiansen i spidsen opfordrede til, at en arbejdsgruppe skulle nedsættes med det formål at udvikle en handelstandsforening. Den nye forening vil kunne overtage medlemskartotek, bogføringssystem, mailliste samt de andre aktiver, der måtte være i SET, når kassen gøres op ved udgangen af juni.

Efter en hidsig debat nåede forsamlingen til enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af følgende:

Patrick – Sorø Avis
Peter – Holbergteatret
Jesper – Acacia Blomster
Rene – Kongskilde Friluftsgård
Elisabeth – ea unique
Anja – Guldregn
Kirsten – Øgård Entrepenørservice
Carsten – Kiropraktorerne i Sorø
Mette – Øjensynlig

I øvrigt kunne turistchef Jesper Nygård oplyse, at Vero Moda lukker ved udgangen af maj pga. et dårligt julesalg.