Røde Kors Sorø Afdeling afholder generalforsamling torsdag den 5. marts kl 19.00 på Røde Kors Hjemmets Dagcenter.

Røde Kors er til stede såvel i verdens brændpunkter, som i det nære, lokale humanitære arbejde, hvor de svageste i lokalområdet hjælpes på forskellig vis. Dette berettes der bl.a. om i forbindelse med generalforsamlingen.

Fra Røde Kors i Sorø sendes der hvert år 20.000 kr. til det internationale Røde Kors, hvor pengene er øremærket til støtte for de mest udsatte i Cambodia.

Bo Skovgaard fra Røde Kors i Hørsholm vil efter generalforsamlingen fortælle om sine oplevelser fra et studiebesøg hos Cambodian Red Cross, der foregik i november 2014 til både hovedstaden og til den sydlige Campot Provins. Der er i det fattige land mangel på mange basale fornødenheder, og det overordnede formål er at forbedre levevilkårene for landbefolkningen ved bl.a. at bygge latriner og vandpumper, samt at støtte oplysnings- og sundhedsarbejdet i en række landsbyer i Cambodia.

røde kors