Holbergcentrets Venner afholder ordinær generalforsamling søndag den 21. april kl. 15. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal vær formanden i hænde senest 8 dage inden.

Alle er velkomne. Der bydes på kaffe og brød.

Holbergcentrets Venner er en nyetableret forening af frivillige, der ønsker at højne livskvaliteten for beboerne på Holbergcentret på Holbergsvej 18 i Sorø. Foreningen planlægger at afholde filmforevisninger, sommerudflugt o. lign. og ønsker at anlægge  en sansehave for centrets beboere. Sidste år arrangerede foreningen et loppemarked.

Et års medlemsskab koster 100 kr.