Slaglille – Bjernede Lokalforening afholder til generalforsamling.

Torsdag den 27. februar 2020.

Kl. 19.30 i Forsamlingshuset Slaglille – Bjernede.

Dagsorden efter vedtægterne.

Vedtægter kan rekvireres hos formanden Gregers Kofoed-Hansen på mail: kofoed.hansen@mail.tele.dk

Foto: ABW