Jørgen Molde, forhenværende ambassadør og chef for Udenrigsministeriets EU-retskontor, er af Soransk Samfund udpeget som nyt medlem af Tersløsegaards bestyrelse. Jørgen Molde er opvokset i Sorø og student (1967) fra Sorø Akademi, hvor hans far var lærer.

Bestyrelsen for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard har ti medlemmer, hvoraf fire udpeges af Soransk Samfund, som er foreningen af tidligere elever på Sorø Akademi. De øvrige medlemmer udpeges af bl.a. Det Kgl. Teater, Akademirådet, Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Byråd. Molde afløser lektor Jens Hviid, som efter eget ønske udtræder.

Jørgen Molde har efter eksamen som cand. jur. gjort en lang karriere i Udenrigsministeriet. Han har været ambassadør i Belgien, Litauen og Marokko og har desuden procederet sager ved EU-domstolen. Efter sin pensionering er han som rejseleder blevet tilknyttet rejsebureauet Viktors farmor, der arrangerer natur- og kulturrejser.

Jørgen Molde. Pressefoto.