Holberg havde et godt øje til ”Borgere som age udi deres forgylte Carosser garnerede med Laqveier (lakajer)”. Men det var rigtignok ikke beundring for de prægtige køretøjer, han udtrykte. Tværtimod hånede Holberg ejerne for at “ville gierne stadse og leve over deres stand og formue”.

bilerAlligevel modtog Holberg Museet Tersløsegaard i går besøg af en snes pyntelige køretøjer: Gamle britiske sportsvogne – om ikke forgyldte, så dog skinnende i lakken og smukt garnerede med medfølgende fruentimmere (der nok ville have sig frabedt at blive betragtet som lakajer…). Det var MG Klubben, som havde arrangeret udflugt til Tersløsegaard med besøg i Holbergs stuer og foredrag om Holbergs betragtninger over køretøjer, rejser og landeveje.

De ”carosser”, Holberg omtalte, var lukkede kareter til persontransport, forspændt med to heste og med et trin bagpå til lakajer. Udbredelsen af sådanne vogne i København, og siden i provinsen, skete især efter enevældens indførelse i 1660, hvor borgerskabets velstand steg markant. Holberg skriver flere steder om fænomenet og påpeger, at man endda “seer fattige Borgere” anskaffe disse kostbare køretøjer.

Holbergs egen hestekraft
Selv foretrak den meget mådeholdne Holberg som regel apostelens heste: Han spadserede. På Tersløsegaard, hvor han boede 1745-54, brugte han dog gerne en enkelt hestekraft, nemlig sin gule hoppe, som blev spændt for en kariol (et tohjulet enspænderkøretøj), når han skulle ud på godset at se til sine bønder. Den gule hest var af racen ”Norsk Vesterland” og kom fra det fornemme Kongelige Stutteri på Frederiksborg Slot, så det var virkelig ædel hestekraft.

Det samme kan siges om de heste, de besøgende MG-biler medbragte under deres hjelme. De blev opdrættet på MG-fabrikken i Abingdon-on-Thames i perioden fra 1929 til 1980 og voksede sig gennem årene stadig større og stærkere. Fra de 60 HK i besøgets ældste MG Magnette 1956 til 96 HK i MG B fra 1970’erne. MG-familien havde i øvrigt følgeskab af enkelte britiske slægtninge som Austin-Healey og Morgan.