PRESSEMEDDELELSE

Fuld fart på Sorø Roklub
Den livlige debat på klubbens generalforsamling torsdag aften vidner om stort engagement i Sorø Roklub. 35 medlemmer var mødt og ¼ heraf var unge 14 – 16 årige roere, som har sat deres tydelige præg på træningen og kaproningerne sæsonen igennem.

Bestyrelsens beretning fremprovokerede debat omkring klubblad og hjemmeside, materiel til de forskellige grupper af roere samt omkring klubbens flotte satsning på børn og unge.

Klubbens medlemstal er steget med 10 medlemmer, hvor af 48 medlemmer er i alderen. Træning og deltagelse i kaproning kommer til udtryk i at der er roet 63.340 km imod 56.102 sidste år. Senior- og landsholdsroeren Christian Mølvig topper med 3988 km efterfulgt af juniorroeren Andreas Sloth med 2224 km og Birgit Juel-Hansen på tredjepladsen med 2024 km. 3 roere har roet over 2000 km. 21 roere har roet mellem 1000 og 2000 km og 16 roere har roet mellem 500 og 1000 km. 52 roere har roet mellem 100 og 500 km.

Der blev uddelt diplomer og guldårer for roede km. ”Fødselspokalen” tildeles den roer, der har vundet flest 1. pladser gik til junior C roeren Molly Kaagaard, som primært har roet single sculler og dobbelt firer.

Molly Kaagaard er Årgangsmester i jun. C single sculler ligesom hun sammen med Ida Langkjær og Ida Balslev, Line Schandorff med Anders Lindblom på styrmandssædet vandt År-gangsmesterskab i jun. C db.firer.

Valg til bestyrelsen blev genvalg med applaus på alle poster: næstformand Jane Steensberg, kasserer
Arnold Pedersen, rochef Bjerne Hjorth og Martin Köster.

Sorø Roklub har planer for den kommende sæson. Udvidelse af pladsen til landtræning og materiel. Pladsen er trang til træning på land og til det materiel, som er nødvendigt for udøvelse af rosport på det niveau og med den aktivitet, som det sker i klubben. Fortsat satsning på ungdommen. Bestyrelsen afslørede, at 2012 skal være ”Ungdommens år” i Sorø Roklub. Klubben vil arbejde for Sorø Regattaen, Nordens største regatta, og den nye struktur og organisation omkring denne.

Generalforsamlingen sluttede med tak til medlemmer og alle der havde ydet frivilligt arbejde i klubben – herunder arbejde med SR Nyt, hjemmesiden, instruktion og træning af unge og voksne.

Tak til dirigenten Lasse Buus, protokolfører Lars Bo Andersen og revisor Elsebeth K. Nielsen.
Herefter blev der råbt 3 foldigt hurra for Sorø Roklub.