Sorø Kommune ønsker at anerkende det frivillige arbejde med nogle årlige Frivilligpriser. Derfor har kommunen oprettet to frivilligpriser på hver 2.000 kroner.

Årets Frivilligpriser består af en individuel pris og en kollektiv pris. Den individuelle pris gives til en frivillig / aktiv medborger, mens kollektivprisen tildeles en forening eller en gruppe af frivillige.

Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som en person, en forening eller en organisation, har gjort. Priserne kan også medvirke til at støtte op om, og skabe en øget opmærksomhed omkring frivilligområdet.

Hvordan kan man indstille en værdig person til prisen?
Alle kan indstille en værdig kandidat eller forening til prisen – senest den 14. august. Indstillingerne skal sendes elektronisk til frivilligpriser@soroe.dk

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen.

Kandidaterne har for eksempel:
• vist stort engagement til gavn for andre medmennesker
• skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
• fremmet samarbejdet på tværs i den frivillige verden
• ydet en usædvanlig indsats igennem en årrække og bidraget til at Sorø Kommune er et godt sted at bo

Social- og sundhedsudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser.

Formanden for udvalget uddeler priserne hvert år i forbindelse med den årlige fejring af frivilligheden sidst i september måned.

Udgifterne til selve prisen finansieres af budgettet vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde