Tirsdag den 19. maj arrangerer Sorø Kommune og Frivilligcenter Sorø “Frivilligbørs”, hvor alle kan tilmelde sig: Foreninger, virksomheder, institutioner og også privatpersoner. Sidste frist for tilmelding er den 24. april.

Det sker på Sorø Gymnastikefterskole – springsalen – på Topshøjvej 50, 4180 Sorø.

Program for FrivilligBørs 2015
Kl. 16.30 Indskrivning begynder – kom i god tid!
Kl. 17.00 Borgmester Gert Jørgensen byder velkommen
Kl. 17.05 FrivilligBørsen ringes i gang
Kl. 19.05 FrivilligBørsen ringes af
Herefter kåres den forening, virksomhed eller institution, der har indgået flest aftaler!
Kl. 19.35 I spisesalen: Projekt BEST viser film om frivillighed
Kl. 19.45 I spisesalen: Fælles festmiddag og netværkshygge
Kl. 21.15 Tak for en dejlig aften!

Hent brochure 

Formålet med en FrivilligBørs
Formålet med en FrivilligBørs er at matche repræsentanter fra lokale foreninger, lokale virksomheder og offentlige institutioner.

En FrivilligBørs er en møde- og markedsplads for de tre målgrupper – foreninger, virksomheder og offentlige institutioner. FrivilligBørsen fungerer som en børs, hvor deltagerne i løbet af et kort og aktivt arrangement udveksler ydelser. Der udveksles ikke penge på FrivilligBørsen, kun varer, kompetencer, ydelser m.v.

FrivilligBørsen giver mulighed for inddragelse af lokale ressourcer, som er med til at styrke både det aktive medborgerskab og samarbejdsrelationer i lokalområdet.
FrivilligBørsen har fokus på at udveksle, give og få ressourcer, lokaler, ideer og kompetencer – ikke penge. Ofte er vi ikke klar over, at andre har brug for dét, vi kan tilbyde, derfor kan disse ressourcer nemt gå til spilde. Andre gange ved vi ikke, hvor vi kan få hjælp til at udføre en idé. Det kan en FrivilligBørs være med til at lave om på.

Sådan foregår en FrivilligBørs
En FrivilligBørs er et 1-2 timers koncentreret forløb, hvor frivillige foreninger, virksomheder og offentlige institutioner i systematiseret form sætter ord på ønsker og tilbud til hinanden. På den måde skaber FrivilligBørsen nye netværk, samarbejder og muligheder lokalt.

Rent praktisk foregår en FrivilligBørs sådan, at arrangørerne som en del af forberedelsen har fundet ud af, hvad de enkelte deltagere henholdsvis tilbyder og efterspørger på FrivilligBørsen.

Tilbud og ønsker skrives ind i et Børskatalog, som bliver uddelt til deltagerne, således at de både før men også under FrivilligBørsens afholdelse kan se, hvem der efterspørger netop det, de tilbyder, og hvem som tilbyder netop det, de efterspørger. Via Børskataloget får deltagerne altså overblik over, hvad der tilbydes og efterspørges på FrivilligBørsen.

Børskataloget kan med fordel opdeles i emner som f.eks. ’lokaler’, ’oplevelser og aktiviteter’, ’foredrag og kurser’ osv.

Børslokalet arrangeres, så der er ’stationer’ i form af f.eks. caféborde, som f.eks. har samme emneinddeling som Børskataloget. Så ved de, som søger lokaler, i hvilket område de skal lede efter dem, som tilbyder lokaler osv. For at gøre det lettere for deltagerne at finde hinanden, kan de enkelte ’stationer’ have en mægler tilknyttet. En mægler er person, som har til opgave at være ’bindeled’ mellem de, som søger og de, som efterspørger hinanden.

Under FrivilligBørsen går deltagerne rundt og finder dem, som tilbyder det, de søger. Når en deltager har fundet én, som tilbyder det, man selv søger, kan de indgå en samarbejdsaftale. Det er en god idé at skrive aftalen ned

Konkret om Frivilligbørsen i Sorø
• Sorø Gymnastikefterskole har stillet deres lokaler, tid og elever til rådighed for Frivillig-børsen. De går all in på samarbejdet.

• Bjarne Stenbæk er vært – dvs. Børsboss og ringer Børsen ind og ud. Og tager imod alle der kommer ind.

• Vi får gæster fra Slesvig-Holsten, Femern Bælt samarbejdet – foreløbig har Kopf e.V – en kvindepolitisk forening tilmeldt sig. Vi har også forventning om deltagelse ved det tyske frivillige brandvæsen, frivilligcentret i Kreds Plön og en tysk folkehøjskole.

• Børsen kommer til at vare 2 timer. Derefter er der kåring af den deltager der har formået at lave flest aftaler. Vi slutter aftenen med et festligt måltid i efterskolens kantine, hvor der er plads til at netværke.

• Børskataloget er noget alle deltagere har fået adgang til INDEN arrangementet. På den måde kan de orientere sig inden dagen og prioritere hvem de i hvert fald skal have fat i.

Følgende temaer er i spil på Frivilligbørsen i Sorø:

Lokaler og materialer
Foredrag, kurser og undervisning
Praktisk hjælp
Kultur og oplevelser
Udveksling: Danmark/Tyskland
Diverse

Der kan ikke udveksles penge på FrivilligBørsen.