Af Bo Christensen – Formand for Natur, Teknik og Planudvalget, Gruppeformand for De Konservative

Tillykke til Sorø kommune og tak til det lokale erhvervsliv for vurderingen af, hvor godt kommunen understøtter mulighed for at skabe erhvervsindtægter.

Som formand for Natur, Teknik og Planudvalget fylder vilkår for borgere og erhvervsliv meget på planområdet og for forvaltningen af lovgivningen. Rammerne skal skabes for at følge med udviklingen og for at skabe indtægter. Til tider har kommunens medarbejdere på erhvervsområdet og medarbejderne på myndighedsbehandlingen været hårdt spændt for. Det glæder mig at Sorø kommune alligevel opnår bedste erhvervsklima i Regionsjælland og en fremgang til landets 24 bedste kommune.

En fremgang på hele 23 pladser, hvor jeg især hæfter mig ved, at man giver en særlig høj score til Sorø kommune i kategorierne Dialog og Information samt Overordnet Erhvervsvenlighed. Fra kommunens side har vi ønsket at forbedre håndtering af sagsbehandlinger og det glæder mig, at man har bemærket effekten af den særlige indsats vi har gjort på området. Kommunens bosætningsstrategi har også givet den naturlige effekt på erhvervslivet, at Sorø kommunei er rykket frem i landets bedste 1/3-del i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er godt for det er med til at virksomheder for øje på Sorø kommune når de leder efter egnet placering af virksomhed.

Tak til dem der har bidraget til resultatet. Vi er gået frem i 9 af 10 kategorier, og med stift blik på bolden, så er der mulighed for yderligere gode resultater i kommende år. De bedre forhold  kommer os alle til gavn i form af øget skatteindtægter fra erhvervslivet og højere indkomstgrundlag blandt borgere. Skatteindtægter som er nødvendige til at drive og udvikle vores kommune. Det er sund fornuft.

Bo Christensen