Sorø Kommunes folkeskoler klarer sig markant bedre i de nationale tests i år end sidste år, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

De seks folkeskoler i Sorø Kommune præsterer markant bedre i de nationale tests i bl.a. dansk i år. Dels ligger de enkelte skoler generelt højere end de gjorde i sidste års test, og – hvad der er mindst lige så vigtigt – dels er antallet af elever i den dårligst præsterende gruppe blevet mindre, mens antallet af elever i den bedste gruppe er øget. Dermed er Sorø Kommunes skoler godt på vej mod to af de nationale mål for folkeskolen, som handler om netop dét.

Skolechef Henrik Madsen siger:

– Hvis vi sammenligner skolernes resultater fra i år med deres egne resultater fra sidste skoleår, ser vi en markant og utvetydig fremgang. Vi har i det forløbne år haft stærkt fokus på netop at øge fagligheden, og testresultaterne viser, at skolerne virkelig har taget udfordringen op og i samlet flok formået at rykke på det her. Det er rigtig godt gået.

Rolf Clausen
Rolf Clausen

Formand for børn- og undervisningsudvalget, Rolf Clausen, glæder sig over resultaterne.

– Vi har fra politisk side gjort det meget klart, at fagligheden skal løftes i vores folkeskoler. De foreløbige testresultater viser, at skolerne har taget prioriteringen og opgaven på sig og rykket sig markant i de nationale tests. Det er meget positivt. En god faglighed er topprioritet i folkeskolen, og jeg er meget tilfreds med skolernes indsats, som tydeligvis har båret frugt.

Koordinerende læsevejleder i Sorø Kommune, Carsten Milan Nielsen, er en af dem, som har stået for den koordinerede indsats for at forbedre skolernes testresultater.

– Vi har fra skolernes side haft meget fokus på at forbedre selve testafviklingen, og resultaterne viser helt tydeligt, at det er noget, der gør en forskel i forhold til elevernes testresultater. Det er meget positivt, både for den enkelte elev, som får et mere retvisende resultat, og for lærerne, som kan bruge testresultaterne til at sætte endnu mere målrettet ind med ekstra hjælp og støtte, hvor der er behov for det. Endelig giver det også skolerne et mere retvisende statistisk grundlag at arbejde på.

De landsdækkende resultater for årets nationale tests foreligger først i juni måned, så endnu er det ikke til at sige, hvordan de seks folkeskoler placerer sig i det store billede.

Ruds Vedby springer
Ruds Vedby Skole er den skole, som har taget det mest markante spring i årets test. Fra at have ligget under landsgennemsnittet i de fleste tests sidste år, ligger skolen nu over eller tæt på sidste års landsgennemsnit på en lang række områder.

– På Ruds Vedby Skole har lærerne og ledelsen virkelig taget handsken op og sat meget målrettet ind for at forbedre testafviklingen. Det ser vi effekten af i deres meget flotte resultater, siger Carsten Milan Nielsen.

Handlingsplan
På baggrund af sidste års testresultater blev der udarbejdet en handlingsplan for kommunens skoler. Planen lagde vægt på at skabe målbare resultater i forhold til nationale tests, afgangsprøver og i forhold til elever med læsevanskeligheder mv. I årets løb er der afholdt workshops for dansklærerne, som er blevet skarpere på, blandt andet hvordan de nationale tests bør afvikles og anvendes for at give mest muligt værdi til undervisningen og elevernes læring.