Frederiksberg Lokalråd indkalder til årsmøde den 27. februar kl. 19 i Lynge Sognelade. Her kan du høre om hvad lokalrådet har arbejdet med i året der gik og planerne for den kommende tid.

I samme forbindelse bliver Frederiksbergprisen uddelt. Den gik sidste år til Søren Huusfeldt fra Super Brugsen, bl.a. for hans store engagement for Brugsen og imødekommenhed overfor kunderne. 

Lokalrådet er vært med kaffe og blødt brød. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.

Det koster i øvrigt 50 kr. – en gang for alle – at blive medlem

Lynge Kirke
Lynge Kirke