Axel Johannesen, Sorø, fortæller om sit eget liv lige fra opvækstårene på Færøerne via uddannelsen i Aarhus i 1958 som en af de første, mandlige sygeplejersker herhjemme til de mange år som plejehjemsinspektør i Holbæk og senere Vestsjællands Amts tjeneste.

Axel Johannessen kan se tilbage på et langt, begivenhedsrigt og noget usædvanligt liv. Han har i 2007 udgivet sine erindringer i bogform, men her er muligheden for at høre om hans liv med hans egne, færøsk-klingende ord.

Det sker torsdag den 26. februar kl. 19.30 i Sorø Sognegård. Foreningen Norden-Sorø arrangerer.

axel johannesen