Folkeuniversitetet i København byder på kurset Se Sorø – se kunsten: Fra guldalderen til nutiden, hvor man i løbet af en lørdag kan besøge tre kulturinstitutioner.

Mag.art., ph.d. Niels Marup vil vise rundt på Sorø Kunstmuseum, der har til huse i et klassicistisk borgerhus fra 1832. Museets samling giver et overblik over dansk kunsts historie fra Abildgaard over Eckersberg og Skovgaard til nutiden. Rundvisningen på Sorø Kunstmuseum afsluttes med en introduktion til museets store samling af russiske ikoner.

På det lokalhistoriske museum, Sorø Museum, der har til huse i et bindingsværkshus fra 1625, kan man se eksempler på Lucie Ingemanns malerier, som repræsenterer det tidligste af danske kvinders malerier.

Dagen afsluttes med et besøg på Sorø Akademi, som er bygget af Peder Malling. Den velbevarede bygning rummer pompejanske dekorationer af maleren Georg Hilker, tidens mest efterspurgte interiørmaler.

Man kan vælge mellem lørdag den 15. september og 29. september – begge dage kl. 11-16.

Sorø Kunstmuseum