Den 11. april inviterer Folkeuniversitetet i Sorø til et foredrag om luftarkæologi i Danmark.

Mag. art. Lis Helles Olesen, museumsinspektør ved Holstebro Museum, vil fortælle om de spor fra forfædrene, man kan se når man flyver lavt hen over landskabet. I de gule kornmarker kan man se efterladenskaber fra bebyggelser, marksystemer, forsvarsanlæg og grave.

Et forskningsprojekt på Holstebro Museum skal afdække mulighederne i luftarkæologien i Danmark. Hør resultaterne fra de første flyvninger.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Museumsforening i Sorø Sognegård. Entré: 50 kr.

Det handler ikke om crop circles