Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole inviterer til spændende workshop med fortæller Ingrid Hvass lørdag den 22. oktober 2022.

Fortæller Ingrid Hvass skriver følgende om dagen:

Mundtlig fortælling og mundtlig fortælletradition – når vi fortæller en historie, fortæller vi altid om noget, som er meget vigtigt for os.

Vi skal fortælle og lytte til fortællinger og sammen komme tættere på den mundtlige fortællings inderste væsen.

Vi vil arbejde praktisk og konkret med:
• De mundtlige genrer – sagn, eventyr, ballader og personlige fortællinger.
• Den mundtlige fortællings form og struktur.
• Fortælleteknikker.
• Hvordan og hvorfor virker mundtlig fortælling?
• Hvornår er det fortælling? Skelnen mellem fortælling og forklaring.
• Stemmens rolle, det personlige arbejde med stemmen.
• Sindbilleder: Fortællingens og stemmens vej til sindet.

Igennem hele forløbet inddrages deltagernes egne fortællinger, oplevelser og erfaringer.

Alle kan deltage, med eller uden erfaringer som fortæller.

Se mere på underviserens hjemmeside: https://www.ingridhvass.dk/

Tilmelding på 20467812 eller idb@post6.tele.dk. Pris 400 kr. inklusiv frokost og kaffe bedes betalt til bankkonto reg. 1551 konto 2400499.

Arrangementet er støttet af Sorø Kommune.

Ingrid Hvass. Foto: Søren Langkjær