Lørdag den 6. oktober 2012 og lørdag den 9. marts 2013 arrangerer LOF Sorø to førstehjælpskurser på Sorø Kultur- og Fritidscenter. Begge gange kl. 9-16.30.

Du lærer basale kompetencer inden for førstehjælp: Hjerte-Lunge-Redning og livreddende førstehjælp, herunder brug af hjertestarter, hjertemassage, kunstigt åndedræt, psykisk førstehjælp, standsning af blødninger og håndtering af brud på nakke og rygsøjle.

Det koster 600 kr. incl. materialer. Tilmelding.

Natostilling