Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale har nu indgået budgetaftale om budget 2016-19. De knappe ressourcer fylder mest, og der varsles besparelser over en bred kam.

Håndteringen af de knappe ressourcer fylder mest i den budgetaftale, som netop er indgået af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale i Sorø Kommune. Aftalen bebuder besparelser over en bred kam og sender et tydeligt varsel om, at de kommende år vil bringe en dialog om serviceniveauet på en lang række områder.

Mest fremtrædende står besparelser på ældreområdet, som efter en stigning i udgiftsniveauet hen over sommeren nu bringes tilbage til det oprindelige 2015-niveau, fjernelse af budgetforsikringspuljen og servicereduktioner på Teknik og miljøudvalgets område og på Økonomiudvalgets område. Hertil kommer en servicereduktion på 1,1 procent af lønsummen i hele organisationen. Baggrunden herfor er regeringens nye krav til kommunernes økonomi.

raadhuset-300x223Vækst
Parallelt med et stærkt fokus på at holde økonomien i god gænge iværksættes en ny vækststrategi, som skal styrke indsatsen i forhold til tilflyttere, turisme og en fortsat styrkelse af erhvervslivets rammevilkår. Aftaleparterne fortsætter samtidig udviklingen af attraktive boligområder i kommunen, med det formål at få flere til at bosætte sig i Sorø Kommune og dermed øge kommunens indtægtsgrundlag.

Borgmester Gert Jørgensen (K) siger: – Det er vigtigt med denne aftale, at vi kan arbejde på de ting, som kan skabe vækst i vores kommune, samtidig med, at vi har en stærk ansvarlighed omkring kommunens økonomi.

Læring og forebyggelse
På den positive side står desuden en solid investering i et forebyggelsesprojekt i forhold til udsatte børn og familier, ligesom der investeres i at styrke undervisningen i dansk og matematik i folkeskolen, begge dele indsatser, som spiller direkte ind i byrådets vision om at blive Danmarks bedste sted for børn og familier.

Viceborgmester Rolf Clausen (V) siger: – Det er positivt, at vi nu øremærker midler til at styrke fagligheden i folkeskolen. Samtidig sætter vi gang i to konkrete projekter om forebyggelse, hvor vi håber med en tidlig indsats at kunne skabe nogle gode resultater, både i forhold til borgerne og i forhold til kommunens økonomi.

Pia Hvid (R) siger: – Det er et budget med markante besparelser, men der er også noget af glæde sig over. Særligt glæder jeg mig over, at vi fører penge tilbage til folkeskolen, og at vi investerer i forebyggelse.

Bolig- og byudvikling
På anlægssiden afsættes midler til at udvikle et boligområde midt i Sorø by (Faktagrunden). Herudover afsættes midler til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af nødlidende broer.

Lars Schmidt (DF) siger: – Det er positivt, at vi på trods af store besparelser fortsat forfølger vores strategi og eksempelvis investerer i Faktagrunden og i folkeskolen.

Likviditetsnedgang
Aftaleparterne har desuden valgt at skrue ned for ambitionerne, når det gælder kommunens likviditet. I budgetperioden reduceres likviditeten til ca. 52 mio. kroner mod hidtil planlagt 75 mio. kroner i de kommende to år. Det sker for ikke at skulle finde yderligere besparelser på servicen.

– Vi har hen over foråret lært, hvor vigtigt det er, at have en reserve til uventede udgifter. Så når vi vælger at fravige vores egne krav til kommunens likviditet i to år skyldes det, at vi ellers ville være nødt til at spare yderligere på servicen, og det ønsker vi ikke, siger Gert Jørgensen.