Foto: ABW

Røde Kors – Sorø afdeling 

Storgade 14D
4180 Sorø

Industrivej 7
4180 Sorø

Røde Kors Danmark på Facebook 

Humanitær hjælp nationalt og internationalt
Den sorte affaldspose fyldt med tøj skal i genbrugscontaineren. Endelig har man taget sig sammen til at vende bunkerne med tøj og fyldt posen. Og det vil da være synd at smide det hele ud, når nu andre kan få nytte af det.

Her i Sorø, i gården bag butikken, droppes genbrugstøjet i Røde Kors containeren. Det som tøjet indbringer, vil blive brugt til humanitær hjælp til dem, der lider nød nationalt og internationalt.

Tøjets vej til andre mennesker
Det tøj, som vi lægger i en af Røde Kors’ containere, bliver samlet sammen, sorteret og vasket. Noget af det kan ikke sælges i en af genbrugsbutikkerne, og det bliver lavet om til klude og tvist og solgt på det marked, der er for den slags i Danmark og i udlandet. Det er en ret stor indtægtskilde til hjælpearbejdet.

Det tøj, som er pænt og helt, bliver sendt ud til genbrugsbutikkerne som for eksempel den butik, Røde Kors har på Storgade 14. Da udgifterne til butikken ikke er belastet af lønudgifter, går den største del af indtægten til hjælpearbejdet. Sådan bliver det tøj, som bare optog plads i garderoben, til hjælp til nogle, der ikke har så meget, som vi har.

Frivillige i gang med julepakker
Frivillige i gang med julepakker

Lokal ledelse
Det er sådan, de fleste af os kender Røde Kors: genbrugstøj, genbrugsbutikker og hjælp ude i verden, hvor der er nød, katastrofer og krig. Men Røde Kors har lokale afdelinger i en masse danske byer, store som små, og der er også en afdeling i Sorø.

Alle Røde Kors’ afdelinger har en lokal bestyrelse, som beslutter, hvilket arbejde, der bør udføres lokalt. For der er nemlig brug for en humanitær indsats overalt, også i Sorø.

Her i byen er der således mange aktiviteter i gang, som ene og alene er baseret på, at lokale folk lægger nogle timers ulønnet arbejde.

Mange vigtige opgaver
Her skal nævnes de hovedaktiviteter, som p.t. er i gang, idet der naturligvis sker mange andre ting:

Besøgstjenesten – denne vigtige aktivitet gør, at ensomme og ældre mennesker, som ikke har kontakt til andre mennesker i hverdagen, eller hvor familien bor langt væk, jævnligt kan få et besøg af en besøgsven. Denne tjeneste er vigtig for mange mennesker – også her i Sorø.

Flygtninge/integration – en del frivillige er engageret i arbejdet for at få flygtninge og indvandrere til at føle sig velkomne i Sorø, og der arrangeres forskellig kurser og andet for, at flygtninge og indvandrere skal få muligheden for at lære dansk.

liselund lopper
Møbelsalg

Genbrug – er det frivillige arbejde, der udføres for gennem genbrugsbutikken at tjene penge til hjælpearbejdet både herhjemme og i udlandet.

Juleaktiviteter – desværre er det ikke alle familier, der har økonomisk mulighed for at give børn og voksne det, som vi andre vil kalde en god jul. Det prøver frivillige at hjælpe familierne med at få gennem denne aktivitet.

Røde Kors-indsamlingen – Røde Kors indsamler årligt penge til hjælpearbejdet ved at gå fra dør til dør og bede om et bidrag.

Vågetjenesten – denne tjeneste udføres af dedikerede frivillige, som er af den overbevisning, at der ikke er nogen mennesker, som skal dø alene. Derfor tager vågetjenesten ud i private hjem og på plejecentrene for at være til stede i den sidste stund hos dem, der ikke har familie eller venner i nærheden. Eller hvor disse har brug for at få en pause i deres sidste stund med en nær og kær, der er ved at gå bort.

Gåvenner – som noget relativt nyt kan Røde Kors i Sorø præsentere Gåvenner: En frivillig der går tur med kørestol eller følger en med rollator, der ikke selv kan eller tør færdes ude alene.

mokala røde kors indgang mokala røde kors

Der var god stemning, da Røde Kors åbnede en møbelbutik i Sorø. Organisationen driver også asylcenter i Dianalund.
Der var god stemning, da Røde Kors åbnede sin møbelbutik i Sorø.

sølvpartner