Socialdemokratiet i Sorø 

Følg Socialdemokratiet i Sorø på Facebook 

Socialdemokratiet har en stærk historie i Sorø, idet Ivan Hansen var borgmester i den gamle Sorø Kommune fra 1990. Efter strukturreformen i 2007, hvor Sorø Kommune blev lagt sammen med Dianalund Kommune og Stenlille Kommune, fortsatte Ivan Hansen som borgmester frem til 2013. Ivan Hansen er stadig i kommunalbestyrelsen, men det var Anne Madsen, der var partiets borgmesterkandidat til kommunalvalget i november 2021. Vælgerforeningen præsenterede et stort hold af kandidater. Det var både nye og meget erfarne kræfter, men det lykkedes dog ikke denne gang at sikre et systemskifte i Sorø Kommune.

Nye kræfter til Region Sjælland
Samtidig med kommunalvalget den 16. november skulle der vælges nye kræfter til regionrådet, som er placeret i regionshovedstaden Sorø.

I en tid med stor opmærksomhed på smitte og sygehuskapacitet er regionerne mere end nogensinde før kommet i vælgernes søgelys. Region Sjællands hovedopgaver er drift og udvikling af sygehuse, psykiatri og sociale tilbud samt regional trafikplanlægning og bekæmpelse af jordforurening. Det er derfor lige så vigtigt nøje at studere den gule stemmeseddel som den hvide, når man nærmer sig stemmeboksen.

Udvikling for både mennesker og miljø
Socialdemokratiet i Sorø Kommune vil bl.a. sætte mere fokus på dagplejen og socialpsykiatrien.

”En del dagplejere nærmer sig pensionsalderen – og der er brug for en dagplejepædagog mere. Vi skal sikre at vores pasningstilbud er velfungerende og fremtidssikret. Det er vigtigt at de små er i gode og kvalificerede hænder,” udtaler Anne Madsen.

”Sorø Kommunes bosteder for borgere med psykosociale udfordringer er generelt velfungerende. Vi ønsker dog, at der kommer mere fokus på efteruddannelse af personalet. For uddannelse og kompetenceudvikling er et must for personalet, for at kunne levere en god ydelse til borgerne,” udtaler Preben Lund.

Partiet ønsker også mere fokus på miljøet.

”I løbet af 2021 skal vi til at sortere vores affald i 10 kategorier. Mindre forbrænding og mere genbrug. Godt for miljø og klima,” udtaler Ivan Hansen.

Socialdemokratiet i Sorø er også meget begejstret for den vilde natur. Derfor er de bl.a. tilhængere af, at slå mindre græs. Kommunen sparer simpelthen tid på at slå græs, hvilket også betyder mindre forbrug af brændstof. Til gengæld kan borgerne nyde flere blomsterbælter, der forbedrer fødegrundlaget for bier og andre insekter.

sølvpartner