Foreningen 1684-1862 – Historisk Festival Sorø

Indkaldelse til Generalforsamling for år 2020

Der indkaldes til Generalforsamling på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø:
Torsdag den 04.11.2021 Kl. 20.15 – 21:45
Lettere forsinket pga. coronarestriktioner, får vi nu vores generalforsamling for 2020.

Dagsorden er følgende:

Kl. 20.15 – 20.30 Velkomst og Kaffe/kage serveres
Kl. 20.30 – 21.00 Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget for det efterfølgende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
9. Eventuelt
Kl. 21.00-21.10 kort pause
Kl. 21.10 – 21.30 Oplæg – mulighed for frivillig deltagelse i forskellige arbejdsgrupper ifm. forarbejdet til festivalen m.v.
Kl. 21.30 – 21.45 Afrunding

Vi ønsker os at I tilmelder jer på mail: kontakt@1684-1862.dk, så vi kan sørge for en ordentlig forplejning.
Svar udbedes senest den 31.10.2021.
Ligeledes bedes du melde dig ind ved ønske om deltagelse i vores generalforsamling senest den 24.10.2021

Vel mødt – Foreningen 1684-1862 – Sorø Historiske Festival

Foto: SDL