Foreningen Norden-Sorø arrangerer foredrag om Åland el. Ålandsøerne – et af de nordiske selvstyreområder. Det sker torsdag den 29. januar kl. 19.30 i Sorø Sognegård.

Åland er en finsk øgruppe i den botniske bugt mellem Sverige og Finland. Der er 28.671 indbyggere (2014), hvoraf størstedelen taler svensk som modersmål, og svensk er det officielle sprog. Siden 1921 har Åland været en selvstyrende og demilitariseret del af Finland; øgruppen har eget flag og egne frimærker samt egne nummerplader på motorkøretøjer.

Den lovgivende forsamling er (siden 2004) Ålands lagting (30 medlemmer), som udnævner Ålands landskapsregering. Åland er ligesom Færøerne og Grønland selvstændigt medlem af Nordisk Råd.

Et foredrag om Åland sidste år måtte desværre aflyses på grund af sygdom, men vi har nu i stedet bedt Niels Henriksen, Sorø, også kendt for sin formandspost i Grænseforeningen for Sorø og Omegn, og som har gæstet Åland, om at komme og fortælle om sine indtryk af Ålands natur, kultur og politiske system.

sorø sognegård