Foredrag og årsmøde i DN Sorø den 4. november kl. 19.00 i Sorø Kultur- og Fritidscenter.

Aftenen indledes med et spændende foredrag ved Lars Malmborg, biolog fra Aage V. Jensens Naturfond, der fortæller om naturfonden, og hvad de er i gang med for tiden. Fonden ejer bl.a. ”Bjerget” i Lynge Eskilstrup, Filsø og Lille Vildmose. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål.

Efter en kort pause afholdes kl. 20.15 årsmødet med en dagsorden, som følger vedtægterne. Der vil herunder være forelæggelse og debat om bestyrelsens beretning. Den beskriver DN Sorøs aktiviteter i det seneste år.

Formanden for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard og formanden for DN Sorø foretager afsløringen af informationstavlen.
Formanden for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, og formanden for DN Sorø, Niels Hilker, afslørede i årets løb informationstavlen.

Den skriftlige udgave er offentliggjort (se nedenfor), og vil blive suppleret af en mundtlig beretning, som vil være Niels Hilkers første som formand.

Bestyrelsen håber at se mange denne aften i naturens tegn. Det er en god anledning til at møde andre naturinteresserede, kommentere DN Sorøs aktiviteter i det forløbne år eller give idéer til fremtidige.

På årsmødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, ligesom det vil være muligt at tilslutte sig en af DN Sorøs mange arbejdsgrupper.

Alle er velkomne, men man skal være medlem for at have stemmeret.

Skriftlig beretning for DN Sorø 2015