Dr. med. Henning Kirk kommer med godt nyt om gamle hjerner på Sorø Bibliotek onsdag den 24. august kl. 19.

Henning Kirk har som læge og aldringsforsker i hele sin karriere beskæftiget sig med alder, sundhed og forebyggelse og har skrevet en række bøger om hjernens vedligeholdelse. Hans nyeste bog “Godt nyt om gamle hjerner” udkom i marts 2020.

Denne aften fortæller han om hjernen som et livslangt byggeprojekt.

”Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompetencer. Hvis vi forbliver fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidig risikoen for demens. Den stigende aktivitet i de nye ældregenerationer er med til at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af demens,” fortæller aldersforskeren og kommer med gode råd til, hvordan vi kan holde hjernen i gang og styrke vores hukommelse.

Gratis billetter
Foredraget er en del af Sorø Kommunes DGI-partnerskabsaftale ’Sammen om mere bevægelse’, og er arrangeret i samarbejde med Sorø Bibliotek & Bykontor. Foredraget er gratis, men hvis man ønsker at deltage, skal man tilmelde sig via soroebib.dk eller på det lokale bibliotek.

Foredraget er en del af det 3-årige forskningsprojekt ’Hold Hjernen Frisk’, ledet af DGI, støttet af Nordea-Fonden.

Henning Kirk. Pressefoto