A.P. Møllers fond til udvikling af folkeskolen har netop bevilliget Sorø Kommune 1.6 mio. kr. til udvikling af en ”Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis” i Sorø Kommunes skolevæsen, der handler om at udvikle en praksis, der i højere grad sætter elevens læring i centrum. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det nye udviklingsprojekt sætter fokus på den enkelte elevs faglige progression og trivsel. Målet er i sidste ende at styrke elevernes faglighed, især indenfor dansk og naturfag, og samtidig vil erfaringerne fra et netop gennemført matematikprojekt i Sorø Kommune blive inddraget.

Medarbejdere, vejledere og ledelser deltager derfor i fællesskab i det toårige kompetenceforløb, som handler om at blive bedre til at arbejde med tydelige mål i undervisningen og følge den enkelte elevs udvikling. Projektet skal også styrke samarbejde og videndeling på alle skoler og på tværs af alle skoler i Sorø Kommune.

Rolf Clausen
Rolf Clausen

Rolf Clausen, formand for Børn og Undervisningsudvalget, siger:

– I Sorø Kommune er det vores klare mål at styrke alle eleverne, både fagligt og socialt de kommende år. Vi har høje ambitioner om at indfri både folkeskolereformens og Sorø Kommunes egne mål for den enkelte elev. Det drejer sig om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og om at alle elever skal trives i en skole, der er omgærdet af respekt for både lærere, pædagoger og undervisning. I Sorø vil vi moderne og innovative skoler, og derfor glæder det mig meget, at A.P. Møller vil støtte op om vores udviklingsprojekt og hjælpe os med at skabe en endnu bedre skolegang for alle elever i Sorø Kommune.

Praksis i centrum
Henrik Madsen, børne- og familiechef i Sorø Kommune, siger:

– En af kvaliteterne ved projektet er, at det tager udgangspunkt i dagligdagens undervisning og læringssituationer og i den enkelte skoles arbejde med at udvikle en elevcentreret lærings- og ledelsespraksis. Så det er ikke ét færdigt koncept, som bredes ud over alle seks skoler. Tværtimod vil skolerne på hver enkelt skole modtage sparring, som tager udgangspunkt i de udfordringer, man oplever netop der, men stadig med fokus på også at udvikle det fælles skolevæsen. Projektet skal hjælpe skolerne til at omsætte den viden, de allerede har, til konkrete handlinger på skolerne, og skal styrke teamsamarbejde og styrke lederne, vejlederne og lærerne i deres arbejde med elevernes læring og trivsel. Endvidere skal projektet være med til at skabe sammenhæng i kompetenceudvikling fra medarbejder til leder og sikre, at alle arbejder frem mod de fælles mål gennem fælles sprog og forståelser.

Samarbejde
Projektet er udviklet i samarbejde mellem UCSJ og Rambøll/Attractor og Sorø kommunes Fagcenter Børn og Familier. Både UCSJ og Rambøll/Attractor har stor erfaring med udvikling af folkeskoleområdet generelt samt i at samarbejde med Sorø Kommune.