Glæd dig til Folkemøde Sorø den 19. september 2020!

Foreninger, lokalråd, frivillige, virksomheder og borgere kan allerede nu begynde at glæde sig. Byrådet har besluttet, at der skal holdes Folkemøde Sorø igen næste år. Det sker den 19. september 2020 på Sorø Akademi.

Sæt kryds i kalenderen den 19. september 2020. Her løber Folkemøde Sorø af stablen på Akademigrunden. Borgmester Gert Jørgensen glæder sig og håber på stor deltagelse fra foreninger, virksomheder, frivillige og borgere i alle aldre.

“Folkemøde Sorø blev rigtig godt modtaget, og både foreninger, organisationer og kommunale afdelinger havde en positiv oplevelse af, at det var let at skabe nye kontakter og komme i dialog med hinanden. Derfor vil vi fra Byrådets side gerne gentage succesen – og vi håber, at endnu flere finder vej til Folkemødet næste år,” siger borgmester Gert Jørgensen.

Især de unge og børnefamilierne er to grupper, Byrådet håber vil finde vej til næste års Folkemøde. Derfor bliver der allerede ved årsskiftet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv og kommunen, som vil forberede årets tema og sørge for, at der bliver aktiviteter og debatter, som appellerer til mange forskellige borgere.

I løbet af foråret vil der blive holdt et antal inspirationsmøder, hvor man kan høre mere og få tips og inspiration til, hvordan man skaber engagerende aktiviteter på sin stand. Fra efter påske vil foreninger og andre kunne tilmelde sig med en stand.

Det overordnede tema for Folkemøde Sorø 2020 er FN’s verdensmål og Sorø Kommunes Vision 2022.

Dronefoto: Thomas Leonardo Pedersen, NNTV, bragt med tilladelse fra Sorø Kommune