konsulenter
Forebyggelseskonsulenterne

Når du mister én, du holder af, er det naturligt at føle et tomrum i hverdagen. Følelser som ensomhed, savn, fortvivlelse og vrede kan fylde det hele, og fremtiden kan synes uoverskuelig. Når du mister din livspartner, oplever du måske, at du står alene med sorgen, og måske står du overfor at skulle skabe dig en ny identitet som enlig efter et liv som ægtefælle eller livspartner. Lige meget hvilke følelser du oplever, kan det være svært at finde dine ben i en hverdag med nye vilkår, udfordringer og muligheder.

Tal om sorgen
Når ensomhedsfølelsen er forbundet med et tab, kan det være en hjælp at finde nogen at dele sorgen med. Derfor tilbyder forebyggelseskonsulenterne ved Sorø Sundhedscenter nu et besøg til de +65-årige, som har mistet deres livspartner. Besøget foregår i eget hjem og samtalen vil tage udgangspunkt i din oplevelse af, hvad der fylder mest i tiden efter tabet. Du kan f.eks. få vejledning om, hvordan du håndterer de følelsesmæssige sider af sorgen, hvordan du kan bevare et godt og aktivt liv, eller hvad du kan gøre for at bearbejde de fysiske aspekter af sorgen (muskelspændinger, hovedpine, fysisk uro el. lign.).

Forebyggelseskonsulent Sine Pedersen fra Sorø Sundhedscenter udtaler: ”Der er mange forskellige måder at reagere på, når man mister én, man holder af, og det er meget individuelt, hvad der fylder i tiden efter. Savnet vil altid være der, men man kan få nogle redskaber til, hvordan man kan bevare et aktivt liv som enlig, og hvordan man kan få glæden tilbage i hverdagen”.

Mere information
Der vil i løbet af efteråret blive afholdt to ”caféer”, med temaer som relaterer til det at have mistet. Nærmere information følger.

Hvis du er interesseret i at få besøg af en af de tre forebyggelseskonsulenter, kan du kontakte forebyggelseskonsulent og koordinator Sine Pedersen direkte på tlf. nr. 57 87 62 64 i tidsrummet kl. 8.00-8.30, mandag – torsdag, eller på sundhedscenter@soroe.dk.

FAKTA OM ENSOMHED

• 65.000 danskere over 65 år føler sig ofte ensomme.
• Mangel på netværk øger risikoen for sygdom eller tidlig død med 50 pct.
• Både kvinder og mænd oplever ensomhed, men enkemænd er særligt udsatte.

Kilde: www.aeldresagen.dk