Stenlille skole holder førstehjælpskurser for alle elever på skolen.

Skolen har søgt Trygfonden om midler til at afholde førstehjælpskurser kurser for alle elever.

Eleverne har selv gennem elevrådet ønsket at blive gode til at yde førstehjælp og lære de elementære ting.

Trygfondens regionale råd Sjælland vil støtte projektet med 20.000 kr. Hvert kursus er tilpasset det enkelte klassetrin og eleverne vil blive inddraget aktivt.

Hent planen 

Sorø Kommune 12