Nu starter forarbejdet til den længe efterspurgte rundkørsel i krydset Kalundborgvej/Elmebjergvej.

Vejdirektoratet og Sorø Kommune er nu gået i gang med en foranalyse af vejnettet. På baggrund af analysen vil der blive udarbejdet en skitse, enten til en firebenet rundkørsel eller til et lyskryds, der skal forbedre trafikafviklingen ved Kalundborgvej/Elmebjergvej og skabe bedre adgangsforhold til erhvervsområdet.

Analysen af vejnettet forventes at være afsluttet før sommerferien 2015.

Hvis Vejdirektoratet og Sorø Kommune sammen kan nå frem til en løsning, som holder sig inden for den økonomiske ramme for projektet, kan selve projekteringen påbegyndes i efteråret 2015.

soroe-byvaaben-raadhuset1