Gigtforeningens Oplysningskreds i Sorø har inviteret Green Comfort til at demonstrere sko og støvler.

Det sker den 30. november 2010 kl. 19 i Sorø Kultur og Fritidscenter, lokale 302, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Tilmeld dig med navn og skostørrelse til kontaktpersonerne på tlf. 57 83 49 28/24 84 27 76 eller tlf. 53 28 53 85/40 81 16 22.

Entré: 40 kr. for ikke medlemmer.