PRESSEMEDDELELSE

Tak for et godt indsamlingsresultat til bekæmpelse af Børnelammelse.

Rotary i Sorø har i hele februar haft indsamlingsbøsser ude i en række butikker. Det har drejet sig om Netto på Frederiksberg og i Pedersborg, XL Byg Sorø Trælasthandel, Apoteket i Storgade og Torvets Bistro. I alt er der blevet indsamlet 7.502,25 kr.

De 69% af beløbet er alene indkommet i Torvets Bistro, hvor indehaveren Ronnie selv har bidraget med 1 kr. for hver solgt pølse i februar måned. Da der blev spist ikke mindre end 2.643 pølser i perioden, har dette naturligvis skæppet godt i indsamlingsbøsserne her.

Rigtig mange børn får glæde af denne indsamling, da én vaccine koster 3,50 kr. Barnet skal helst vaccineres fire gange for at behandlingen skal være holdbar livet ud. Til denne udgift til vaccination kommer så omkostninger til transport ud til det område, hvor børnene befinder sig i Indien, Afghanistan, Pakistan eller Nigeria, og til køling af vaccinen. Disse udgifter varierer naturligvis fra område til område og fra land til land.

Selve vaccinationen af børnene fortages af frivillige fra Rotary, WHO og UNICEF. Der er således ikke tale om udgifter ud over de før nævnte, så størsteparten af det indsamlede beløb kan anvendes til vaccine.

Rotary i Sorø vil gerne sige et stort TAK til alle, der har bidraget til indsamlingsresultatet.

Nåede du ikke at være med, behøver du ikke at ærgre dig – du kan nå det endnu. Du kan indbetale støttebeløb på Rotarys konto: reg.nr. 2300 kontonr. 0300252923. Du skal huske at mærke din indbetaling ”Polio”.

Husk din hjælp gør en forskel.

På forhånd tak.

Axel Brandt Lumholt
Carsten Fabricius
Rotary i Sorø

Torvets Bistro