Flere søger e-læring, der siden 2013 har været i uafbrudt fremmarch i Region Sjælland. Det er en af de tendenser man kan finde i dagens optag på regionens største uddannelsesinstitution. Det skriver University College Sjælland i en pressemeddelse.

53 procent flere e-læringsstuderende siden 2013.
Antallet af studerende, der vælger studieformen e-læring er i forhold til sidste år steget med 14 procent, mens væksten af studerende på uddannelse med normal tilstedeværelse er steget med syv. Faktisk er væksten i antallet af studerende på e-læring siden 2013 på hele 53 procent. Rektor Camilla Wang siger: – Tallene tyder på, at flere har opdaget, at man kan få et mere fleksibelt studieliv, der gør det muligt at studere et fag, selv om man bor langt fra en uddannelsesinstitution.

Camilla Wang tilføjer: – Der er jo tale om en relativt ny studieform, så fremgangen skyldes formentlig også, at uddannelsesinstitutionerne er blevet dygtigere og mere rutinerede i at udvikle uddannelsesformen, der bliver mere populær, når de studerende oplever et meget veldefineret studieforløb i samarbejde med undervisere, der er vant til at håndtere studerende, som de ikke ser så ofte, siger Camilla Wang, der advarer mod at tro, at e-læring er lettere end traditionel undervisning. – Det er hårdt arbejde og kræver stor modenhed og selvdisciplin at gennemføre et studie via e-læring. Derfor er det heller ikke en undervisningsform, som vi typisk anbefaler til de yngre studerende, der kommer direkte fra gymnasiet og ofte ønsker – og har brug for – et rigtigt studieliv med fysisk fællesskab med undervisere og andre studerende.

Rekord-optag – otte procent flere.
I år er otte procent flere optaget på uddannelser i UCSJ sammenlignet med året forinde. 2737 studiesøgende har fået besked om, at de kan påbegynde en uddannelse mod 2526 året forinden.

Pædagoguddannelsen er mere populær.
Pædagoguddannelsen er på landsplan den mest populære uddannelse med 7195 ansøgere til optagelsen 2016/17. På University College Sjælland er tendensen den samme, idet 784 er optaget på uddannelsen mod 700 året forinden. Det har medført, at der nu er blevet indført skrappere adgangsbegrænsning på mange hold. Især i Roskilde er det blevet vanskeligt at komme ind. Her er kravet nu et gennemsnit på 6,3 mod 5,9 året forinden. Der er dog stadig plads på flere hold andre steder i regionen.

Lettere at få adgang til sygeplejerske-uddannelsen.
University College har fået 50 ekstra pladser på sygeplejerske-uddannelsen fra 2016. Det har naturligt medført et større optag på 15 procent, så i alt 519 er blevet tilbudt plads. Samtidig er adgangskvotienten er faldet på næsten alle uddannelsessteder. Laveste adgangskvotient er i Slagelse, hvor kravet har været 4,2, mens Roskilde har den højeste kvotient på 7,5. Kan man nøjes med en standby-plads, der giver sikkerhed for en plads indenfor senest et år, så er kravet blot karakteren tre for optagelse i Slagelse under e-læring.

Flere vil være lærer.
251 har fået tilbudt plads på læreruddannelsen mod 234 i 2015/16. En fremgang på syv procent i forhold til sidste år. Der er i praksis frit optag på læreruddannelsen i Roskilde og Vordingborg, hvis man har karakteren syv eller på tilfredsstillende vis består en omfattende test.

Stor vækst på administrationsbachelor.
Uddannelsen administrationsbachelor i Næstved nyder stor fremgang. 25 procent flere er optaget på uddannelsen i år, således at 105 studerende er optaget mod 84 året forinden. Uddannelsen blev etableret i 2013 med blot 34 nye studerende.

Oplevelsesøkonomien boomer.
På Leisure Management uddannelsen i Roskilde er optaget vokset med 36 procent, så i alt 230 nye studerende nu påbegynder uddannelsen. Uddannelsen retter sig mod ansættelse i oplevelsesøkonomien i eksempelvis eventbureauer, hoteller, koncertarrangører eller idrætsverdenen. Mange nuværende professionelle inden for eksempelvis sport eller kultur vælger uddannelsen for at dygtiggøre sig kommercielt.

Stadig ledige pladser
Trods rekordoptag er der stadig ledige pladser på flere uddannelser. Det gælder lærer, administrationsbachelor, Leisure Management samt pædagog. Det kan ikke udelukkes, at der vil være pladser på andre uddannelser. Ledige pladser vil kunne ses på UCSJ.DK og søges indtil 10. august. Dertil kommer typiske endnu et efteroptag i oktober-november, hvor pladser med studiestart i februar 2017 vil kunne søges.

Om University College Sjælland
University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har 10.000 studerende og 600 medarbejdere fordelt på 6 lokationer. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland. Yderligere info www.ucsj.dk