Lige nu ankommer asylansøgere og flygtninge i større omfang, end vi har set i 20 år grundet bl.a. borgerkrigene i Mellemøsten og Nordafrika.

I 2015 forventes det, at Sorø Kommune kommer til at modtage ca. 100 nye flygtninge – heraf mange fra Syrien. Erfaringsmæssigt er der primært tale om unge mænd, der er i løbet af kort tid vil opnå familiesammenføring.

Sorø Kommune arrangerer sammen med Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Frivilligcenter Sorø et såkaldt inspirationsmøde den 17. juni kl. 19.00-21.30 på Værkerne, Frederiksvej, 4180 Sorø.

Mødet er ifølge arrangørerne for “alle, der vil give nye flygtninge en god start i Sorø.”

De overordnede mål i Danmark er:

  • At nytilkomne flygtninge og familiesammenførte hurtigere bliver en del af arbejdsfællesskabet eller påbegynder ordinær uddannelse.
  • At civilsamfundets aktører engageres i integrationsindsatsen og dermed også medvirker til at opbygge et aktivt medborgerskab.

Kommunens indsats rettet mod flygtninge og familiesammenførte strækker sig over 3 år og er rettet mod:

  • Bolig – kommunen har meget svært ved at finde et tilstrækkeligt antal egnede boliger
  • Sprogkundskaber / danskundervisning – foregår fysisk på sprogskolen i Ringsted
  • Uddannelse / arbejde – her adskiller resultaterne sig ikke fra andre kommuner, men man mener at kunne gøre det bedre
  • Fritid
Værkerne danner ofte rammer om møder. Her debatterer kommunens medarbejdere inklusion.
Værkerne danner ofte rammer om møder. Her debatterer kommunens medarbejdere inklusion.

Sorø Kommune oplyser, at der p.t. er ca. 160 flygtninge i Sorø. Der er en stor aldersmæssig spredning, men en del unge mænd i 20-erne. Der er en stor spredning, fra uuddannede afrikanske kvinder, til uddannede syriske mænd. P.t. er relativt mange flygtninge bosat i Ruds Vedby og Dianalund.

Mange borgere i Sorø har vist interesse for udviklingen og vil gerne hjælpe. Nogle vil gerne være frivillig værge for en ung uledsaget flygtning. Røde Kors og Sorø Kommune havde i februar/marts et par informationsmøder med i alt omkring 50-60 interesserede.

Formålet med mødet den 17. juni er at inspirere og engagere flere frivillige, dels som netværksfamilier/personer, dels til udvidelse af eksisterende netværk (lektiecafe og kvindegruppe i Sorø) samt til nye aktiviteter, afhængig af interesse.