Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

DN Sorø har indbudt de opstillede partier til kommunalvalget til at give DN, hinanden og borgerne et ”grønt håndtryk”. Et håndtryk om, at dette er vi enige om at gøre noget ved i den kommende valgperiode.

Fire partier har fundet den grønne dagsorden så vigtig, at de hver har udpeget tre områder, hvor de er villige til at give et grønt håndtryk.

SF har følgende tilbagemelding: Vi vil forbedre naturindsatserne, vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer og vi vil intensivere borgerinddragelsen ved den grønne omstilling.

Radikale givet følgende tilbagemelding: Vi vil kun vedtage grønne lokalplaner, vi vil udarbejde en grøn mobilitetsplan og vi vil lave en klimahandlingsplan, der rækker ud over DK 2020.

Konservative har følgende tilbagemelding: Vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer, vi vil arbejde for grønne og bæredygtige skoler og vi vil intensivere borgerinddragelsen ved den grønne omstilling.

Enhedslisten har følgende tilbagemelding: Vi vil forbedre naturindsatserne, vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer og vi vil intensivere borgerinddragelsen ved den grønne omstilling.

På baggrund af de 4 partiers tilbagemelding sætter DN Sorø fokus på et grønt håndtryk om “rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer.”. Vi opfordrer derfor partierne til at uddybe og konkretisere deres tilbud til borgerne noget mere.

Partierne grønne håndtryk vil givet blive taget op på DN Sorøs vælgermøde den 27. oktober 2021.

Vi håber på et grønt kommunalvalg.