DN Sorø har optaget nedenstående filmsekvens fra deres velbesøgte foredragsaften med journalist Kjeld Hansen.

keld hansen-HD 1080p from kim simonsen on Vimeo.