Pedersborg Kirke inviterer til fastelavnsgudstjeneste søndag den 27. februar kl. 14.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og boller mm. i Sognegården.